Vad väger en lastbil utan släp?

Vad väger en lastbil utan släp?

Vad väger en lastbil utan släp?

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp.

Vad får en trailer väga?

1. 26 ton för treaxligt motorfordon. 2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.

Hur många timmerbilar finns det i Sverige?

Årligen avverkas det omkring 85 miljoner kubikmeter rundvirke i Sverige (Sveaskog, 2017, Länk D) vilket motsvarar mer än 1,5 miljoner fullastade timmerbilar. Dock förväntas det bli färre antal timmerbilar per ton, då lastvikten ökar på lastbilarna från 60 ton till 64 och nu 74 ton (Regeringskansliet, 2016, Länk C).

Vad får man väga på BK3?

Där framgår det att om axelavståndet mellan första och sista axeln är 6,18 m så får lastbilen väga maximalt 17,5 ton. Det finns inga allmänna begränsningar för lastbilar med tre axlar på BK3-vägar. Vi har kommit fram till två olika vikter 20 ton enligt axeltrycksbegränsningarna och 17,5 ton enligt bruttoviktstabellen.

Hur många pallar i en lastbil?

Man brukar benämna det som 19,2 flakmeter för ett bil och släp det betyder att man får plats med motsvarande 48 stycken EU-pallar, 18 stycken på bilen och 30 stycken på släpet. Vad det gäller vikt så varierar det lite men man brukar räkna att ett ekipage lastar 36 ton.

Relaterade inlägg: