Vad är syftet med genomförandeplanen?

Vad är syftet med genomförandeplanen?

Vad är syftet med genomförandeplanen?

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö- randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur [3].

Vad ska stå i genomförandeplanen?

Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Vad är en genomförandeplan lättläst?

Vad är en genomförandeplan? I genomförandeplanen skriver personalen vad du gör själv och vad personalen hjälper till med utifrån de mål som du varit med och bestämt. Personalen skriver när du behöver hjälp. Personalen skriver hur du vill ha hjälp.

Vad är en genomförandeplan äldreomsorg?

En genomförandeplan ska beskriva hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och det är en försäkring att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt. IBIC syftar till att rikta fokus på vad personen klarar av och vilka behov som finns istället för att direkt fokusera på insatser.

Vem får läsa social dokumentation?

Den enskilde har rätt att ta del av sin dokumentation. Om den enskilde anser att någon uppgift är felaktig ska detta antecknas i journalanteckningarna. Den enskilde kan ge sitt samtycke till att en närstående eller annan får läsa dokumentationen. Detta samtycke ska då dokumenteras i journalanteckningarna.

Vem skriver genomförandeplanen?

Personalen skriver om viktiga saker som du ska göra, till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om. Personalen ska skriva lättläst så att du förstår vad de skriver. Det som personalen skriver i kallas genomförandeplan, social journal, levnadsberättelse och patientjournal.

Relaterade inlägg: