Vilka kommuner betalar skolpeng utomlands?

Vilka kommuner betalar skolpeng utomlands?

Vilka kommuner betalar skolpeng utomlands?

I Thailand finns svenska skolor på bland annat Koh Lanta, Phuket och i Huay Yan. I Egypten finns en skola i El Gouna. Flera svenska kommuner betalar skolpeng till sådana skolor, till exempel Nacka, Ystad och Sollentuna. Det finns andra kommuner som tidigare gjort det men slutat, till exempel Gävle och Helsingborg.

Får man ta med sig skolpengen utomlands?

Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat att en elev under vissa förhållanden kan ta med sig sin skolpeng (grundskolan) eller programpeng (gymnasieskolan) utomlands för att där bekosta sina studier. Det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för skolpeng/programpeng utomlands innan du gör din ansökan.

Hur mycket är skolpengen i Stockholm?

Beloppet har successivt höjts sedan det infördes 2020. Från och med den 1 januari 2022 så höjs beloppet till 158 000 kronor per elev och år. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 januari 2021.

Hur mycket får man i skolpeng?

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 200 kronor per elev och ämne.

Hur mycket är en skolpeng?

I genomsnitt så kostar varje elev 97.000 kronor per år. Försvinner en elev så försvinner också en ansenlig summa från skolan. Kritikerna till vår svenska skolpeng menar att en bättre lösning vore att ge ersättning per klass snarare än till den enskilde eleven.

Relaterade inlägg: