Hur många oktan i alkylatbensin?

Hur många oktan i alkylatbensin?

Hur många oktan i alkylatbensin?

Svar: Oktantalet på standard alkylatbensin är 95 oktan.

Hur mycket oktan är det i Aspen?

Aspen R har oktantalet RON 102/MON 90, vilket är det högsta som kan sättas enligt det internationella motorsportförbundet FIA:s riktlinjer.

Hur länge kan man lagra Aspen bensin?

Alkylatbensinen är en renare form av bensin som kan lagras mycket längre, förutsatt att det är slutna kärl. Här talar man om lagringstider uppåt fem år.

Kan man blanda alkylatbensin med vanlig bensin?

Det går bra att blanda alkylatbensin och vanlig bensin. Du behöver inte tömma tanken innan du byter till alkylatbensin.

Kan man tanka bilen med Aspen?

Kolla om det finns någonstans där man kan fylla på olja, eller kanske en oljesticka. Finns det inget så är det en tvåtaktsmotor. Då ska du välja Aspen 2, en alkylatbensin med oljeinblandning som utvecklats speciellt för tvåtaktsmotorer. Ibland kan man behöva lite hjälp med att hitta rätt bränsle till sin motor.

Kan man blanda Aspen med vanlig bensin?

Det går bra att blanda alkylatbensin och vanlig bensin. Du behöver inte tömma tanken innan du byter till alkylatbensin.

Kan man tanka alkylatbensin?

Om man jämför delar i en motor som körts med konventionell bensin och en motor som körts med Aspens alkylatbensin, kan man också tydligt se skillnaden. Motorn som körts med alkylatbensin är mycket renare, medan den andra motorn har betydligt mer sot och avlagringar på många ställen.

Kan man blanda alkylatbensin med 95 oktan?

Det går bra att blanda alkylatbensin och vanlig bensin. Du behöver inte tömma tanken innan du byter till alkylatbensin.

Varför använda alkylatbensin?

Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle. Alkylatbensinen innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater (PAH) eller olefiner vilket bland annat innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga PAH, minskar upp till 90 % i utsläppen.

Kan man använda alkylatbensin med vanlig bensin?

Det går bra att blanda alkylatbensin och vanlig bensin. Du behöver inte tömma tanken innan du byter till alkylatbensin.

Var finns alkylatbensin på pump?

Aspen kan sedan drygt 20 år tillbaka erbjuda alkylatbensin från pump men som ett led i innovativ och kontinuerlig produktutveckling med kunden i fokus har vi tagit fram och lanserar nu en ny minitankstation med IBC-tank för våra olika bränslen.

Relaterade inlägg: