Hur stor del av axeltrycket på en fullastad motviktstruck ligger på framaxeln?

Hur stor del av axeltrycket på en fullastad motviktstruck ligger på framaxeln?

Hur stor del av axeltrycket på en fullastad motviktstruck ligger på framaxeln?

Axeltrycket anger hur högt trycket från en hjulaxel är mot underlaget. På en fullastad motviktstruck ligger ca 90 % av totalvikten på framaxeln.

Hur räknar man ut axeltryck på en truck?

Skillnaden mellan den högra och vänstra sidans hjultryck på en axel ska inte översti- ga 3 % av det totala axeltrycket. En sned belastning gör att fordonet lutar i sidled. Obs! För att fordonet ska ha god styrbarhet bör minst 20 % av fordonets vikt ligga på de styrande axlarna.

Hur påverkas truckens stabilitet om du tiltar stativet framåt?

Är lasten ostadig, eller inbromsningen kraftig, kan lasten åka av gafflarna eller trucken tippa framåt. En hängande last kan komma i pendling och därmed ytterligare förstärka risken att tippa framåt. Bommens lutning, utskjut och halvcirkelformade lyftrörelse påverkar den gemensamma tyngdpunkten.

Hur mycket av vikten på en fullastad truck hamnar på framhjulen?

Axeltryck vid dellastning Under vissa förutsättningar uppstår ett högre axeltryck när en lastbil är delvis lastad än när den är fullastad. Bilden visar ett exempel där det högsta framaxeltrycket upp- nås när lastbilen är lastad till ungefär 65 %.

Hur räknar man ut belastningen på framaxeln truck?

Så här räknar Du ut belastningen: Avståndet från framaxeln till lasten gånger lastens vikt dividerat med hjulbasen.

Relaterade inlägg: