Vad är potsdamkonferensen?

Vad är potsdamkonferensen?

Vad är potsdamkonferensen?

I juli 1945 när Tyskland var besegrat, ägde en konferens rum mellan segrarmakterna i Potsdam utanför Berlin. Under konferensen enades de allierade bl. a. om hur Tysklands gränser skulle se ut efter andra världskriget.

Vad bestämdes vid konferensen i Jalta?

Syftet med Jaltakonferensen var att planera framtiden för Europa efter kriget. Under konferensen kom man överens om att inrätta Förenta nationerna (FN), en organisation som skulle ha som syfte att främja fredligt samarbete och förebygga krig.

Vad var Jalta överenskommelsen?

Sovjetunionen lovade i en hemlig överenskommelse att tre månader efter Tysklands kapitulation gå i krig mot Japan och Sovjetunionen fick Kurilerna som kompensation. Detta löfte skulle dock uppfyllas och Sovjetunionen invanderade Manchuriet 8 augusti.

Var ligger Jalta och vilka tre politiker träffades där?

Den 4–12 februari 1945 träffades Storbritanniens premiärminister Winston Churchill, USA:s president Franklin D Roosevelt och Sovjetunionens ledare Josef Stalin i Jalta på Krim. Under mötet diskuterade de tre allierade ledarna frågor som rörde krigsslutet och tiden därefter.

Vem blev Sovjetunionens ledare 1985?

Michail Gorbatjov valdes till Sovjetunionens ledare 1985. Hans politik gjorde att omvärlden slappnade av, militär nedrustning mellan öst och väst och mer frihet för länderna i Östeuropa. I Polen röstades kommunisterna bort från makten 1989, vilket blev inledningen till kommunismens fall i Östeuropa.

Vad innebar mötet i Potsdam för Tyskland och Berlin?

Potsdamkonferensen var en konferens som hölls den 17 juli–2 augusti 1945 på slottet Cecilienhof i Potsdam. Syftet med konferensen var att de allierade segrarmakterna i andra världskriget skulle komma överens om hur det besegrade Tyskland skulle administreras.

Relaterade inlägg: