Vad tjänar samerna pengar på?

Vad tjänar samerna pengar på?

Vad tjänar samerna pengar på?

Renskötseln av idag är främst inriktad på köttproduktion. Tämjda renar används numera mest inom turismen eller för "renrace". Renskötseln spelar fortfarande stor roll i den samiska kulturen. Den är en traditionsbärare med stort symbolvärde.

Hur mycket omsätter rennäringen i Sverige?

Rennäringen omsätter cirka 230 miljoner kronor per år. Det finns 2 000 renar i Sverige. Antalet varierar i cykler och räknas alltid på vinterhjord.

Hur tjänar man pengar som renskötare?

24 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad omsätter rennäringen i Sverige?

Rennäringen omsätter cirka 230 miljoner kronor per år. Det finns 2 000 renar i Sverige. Antalet varierar i cykler och räknas alltid på vinterhjord.

Hur många renar får en same äga?

Det är en utbredd missuppfattning att bara samer får äga renar. I Sametingets renmärkesregister finns drygt 4 500 renägare. Många är samer, men inte alla. Däremot är det samerna som har rätt att bedriva renskötsel i Sverige enligt Sveriges grundlag (SFS 2011:109).

Relaterade inlägg: