Hur mycket öl får man brygga?

Hur mycket öl får man brygga?

Hur mycket öl får man brygga?

Starköl med en alkoholhalt som överstiger 4,5 viktprocent får ej tillverkas i hemmet och av tillverkare endast för utförsel ur landet. Färskt lättöl med en stamvörtstyrka som överstiger 6 procent får ej tillverkas.

Är det olagligt att tillverka sprit?

Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får däremot tillverkas i hemmet för eget behov utan krav på godkännande.

Får man brygga och sälja öl?

För att brygga egen öl hemma behövs inget tillstånd, men du får inte sälja den öl du producerar. Då faller regelverket under samma som för ett mikrobryggeri.

Var går gränsen för starköl?

Öl är en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. Om alkoholhalten överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent kallas det folköl. Öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent kallas starköl.

Är det olagligt att inneha hembränt?

Tillverkning och försäljning av hembränt är förbjudet, men inte köp och innehav. En entydig hållning kräver förbud även för köp och innehav. Ett förbud skulle ha stor folklig acceptans, visar en attitydundersökning gjord av Oberoende alkoholsamarbete (OAS).

Får man ha en hembrännare?

Hembränning har långa anor i Sverige. Men det har, fram och tillbaka, ända sedan 1638 varit olagligt och beskattat. Enligt alkohollagen är det olagligt att inneha en destilleringsapparat som uppenbart är till för sprittillverkning - så länge du inte har rätt från skatteverket att tillverka sprit.

Relaterade inlägg: