Vad är Inklämningssyndrom?

Vad är Inklämningssyndrom?

Vad är Inklämningssyndrom?

Impingementsyndrom är ett besvär som kan ge symtom i axeln. Det gör ont att lyfta armen och det kan vara svårt att använda armen som vanligt. Axeln är en speciell led som kan böjas i alla riktningar. Ingen annan led i kroppen kan röras lika mycket.

Vilka muskler lyfter armen?

Den översta senan i rotatorkuffen kallas supraspinatussenan. Denna passerar under det översta benet i skuldran, vilket heter acromion. Hos vissa personer är utrymmet mellan acromion och axelns ledhuvud trångt. Senor i rotatorcuffen och slemsäcken, sk bursa, kan därför klämmas när armen lyfts framåt och/eller utåt.

Vad betyder impingement på svenska?

Impingement är ett syndrom där klämda vävnader leder till smärta i axeln eller överarmen. Det är vanligt med värk efter ansträngning och värken kan påverka din sömn. Med hjälp av fysioterapi kan du träna upp de inre musklerna runt axeln.

Vilken funktion har M trapezius kappmuskeln för skulderbladets funktion?

Muskelns nedre del löper uppåt och lateralt för att fästa till spina scapulae. Huvudfunktionen av trapezius är att stabilisera skulderbladet och att vara involverad i rörelser i huvud och nacke. Vid bilateral kontraktion av muskeln kan den extendera huvud och nacke.

Varför får man Inklämningssyndrom?

Primärt impingement uppstår framför allt om supraspinatussenan är försvagad, skadad eller förtjockad på grund av upprepad överansträngning. Ofta innebär en delbristning eller överbelastning av supraspinatussenan att senan förtjockas och det uppstår en inflammation i slemsäcken runt om.

Vad har trapezius för funktion?

Trapezius är en muskel som sitter i ryggens övre del, eller i den övre delen av bröstryggen. Den brukar även kallas kappmuskeln då den så att säga håller upp kappan. Den här muskeln är en förhållandevis stark muskel och tar hand om axelns positionering uppåt, bakåt och även snett ner bakåt.

Relaterade inlägg: