Hur mycket Merkostnadslån kan man få?

Hur mycket Merkostnadslån kan man få?

Hur mycket Merkostnadslån kan man få?

Så här mycket får du låna Det gäller under din totala studietid. Under 2022 är maxbeloppet 144 900 kronor. Du kan inte låna mer än vad det kostar att köpa eller renovera ditt eller dina musikinstrument. Om du inte bor på studieorten kan du få merkostnadslån för resekostnader mellan din bostad och skolan.

Hur mycket kan man få i Studiestartsstöd?

Studiestartsstödet är ett bidrag på cirka 8 500 kr/fyra veckor som den studerande ska kunna under maximalt 50 veckor för heltidsstudier på grundskole- och gymnasienivå. Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet, men lägre än studiemedlen.

Har studenter rätt till försörjningsstöd?

Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vad betyder Studiestartsstöd och vem kan få ta del av det?

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är också där som du gör din ansökan.

När kan man ansöka om försörjningsstöd?

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Det är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv. En förutsättning är att du inte kan försörja dig på egen hand trots att du har försökt.

Relaterade inlägg: