Hur långt ska ett Överbleck sticka ut?

Hur långt ska ett Överbleck sticka ut?

Hur långt ska ett Överbleck sticka ut?

8. För att vara på den säkra sidan kan du montera ett droppbleck ovanför den översta foderbrädan. Kapa till blecket i fodrets mått plus 20 mm och bocka plåtflikarna likadant som på fönsterblecket. Om du monterar blecket på en stående lockpanel lyfter du läkten med en hammare eller kofot och kilar under blecket.

Hur ska ett Överbleck monteras?

Det är viktigt att montera droppbleck vid fönstrets överkant så att fönsterkarm och båge skyddas mot regn. Det innebär att blecket bör monteras mot väggregelkonstruktionen innan fasadskiva och vindskydd monteras. Droppblecket monteras mot stödläkt som täcker spalten mellan fönsterkarm och byggnadsstomme.

Hur ska fönsterbleck monteras?

När man ska bocka och montera fönsterbleck är det viktigt att ha i tanke hur vatten rinner. Vattnet skall aldrig få en chans att komma innanför panelen och orsaka fuktskador.

Måste man ha Överbleck?

Om du inte har fönsterbleck riskerar du att vatten och fukt tränger in i husets väggkonstruktion, och kan där orsaka svåra skador. Därför är det viktigt att förse huset med både fönsterbleck och överbleck. Det är också viktigt att underhålla blecken, och att byta ut om de gamla har rostat sönder.

Hur skarvar man fönsterbleck?

För skarvning av fönsterbleck har slus- skarv tillkommit som ett alternativ. Putskant på gavlar till fönsterbleck ska ha en svag lutning in mot fönsterblecket. (Se figur 53.) Putskanten ska ha en svag lutning in mot fönsterblecket.

Relaterade inlägg: