Vad tränar lateral Raises?

Vad tränar lateral Raises?

Vad tränar lateral Raises?

Bend over lateral raise

  • Du tränar Övre delen av ryggen, ländrygg samt axlar.
  • Startposition Stå framåtböjd med en hantel i varje hand och med lätt böjda ambågar.
  • Rörelse Dra armarna uppåt och bakåt så att armarna kommer upp till axelhöjd. ...
  • Tempo 2 sek.
BE

Hur tränar man Deltamuskeln?

Vad tränar Hantellyft?

Hur tränar jag framsidan av axeln?

Vad är Hantellyft?

Relaterade inlägg: