Vad hängde man i granen förr?

Vad hängde man i granen förr?

Vad hängde man i granen förr?

Tidigt pyntades julgranar med "rosor av färgat papper, äpplen, rån, glitter, sötsaker etc". Under 1800-talet började träden att förses med stearinljus som senare byttes mot elektriska ljus.

Var ställde man julgranen förr?

Hängdes ibland i taket Från herrgårdar, prästgårdar och skollärarboställen sprider den sig i bygderna. Var stugan trång placerades granen på en pall, på bordet eller hängdes i taket. Även i förmögna familjer förekom det att man hade en gran stående på bordet. Detta var speciellt vanligt i julgranens hemland Tyskland.

Vart kommer granen ifrån?

Granen är ursprungligen ett träd som förekommer över ett stort område, från Skandinavien och Mellaneuropa över Ryssland till Sibirien. Den används även inom skogsbruket i Nordamerika.

Hur länge kan man ha en gran inne?

De flesta julgranar kan stå sig upp till fem veckor eller mer – förutsatt att man sköter den rätt. Läs gärna mer om hur du bäst tar hand om din julgran under våra skötselråd.

Hur länge har granen funnits i Sverige?

Granen är idag det dominerande trädslaget i svenska skogar. En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att det tog mer än 10 000 år från det att de första granarna kom tillbaka till Sverige efter den senaste istiden till dess att arten fick ordentlig spridning över landet.

Relaterade inlägg: