Vad är en tågvagn?

Vad är en tågvagn?

Vad är en tågvagn?

En järnvägsvagn eller tågvagn är ett fordon avsett att röra sig över en järnväg, för befordran av personer, djur och gods av olika slag. De två vanligaste typerna av järnvägsvagnar är personvagnar och godsvagnar.

Vad väger ett tåg hjul?

I Europa är denna vikt 22,5 ton som standard. I Sverige bygger man successivt ut till STAX 25 ton och Malmbanan har redan STAX 30 ton. Lagren ska dessutom klara de stora dynamiska accelerationerna som uppstår vid rälsskarvar och växlar. Lagren ska dessutom ta upp laterala krafter i sidled.

Vad är tåg byggda av?

Systemtåg är godståg där alla vagnar har samma utgångspunkt och destination, och har en stor fördel att tåget inte behöver stanna och växla under färden. Systemtåg är vanligt inte minst för transport av råvaror såsom kol, malm och kalksten eftersom sådana varor ofta transporteras i stora mängder.

Hur bred är en tågvagn?

Järnvägsfordon sett framifrån, i genomskärning. I Sverige är alltså breddgränsen 3,4 meter. I Europa i allmänhet är gränsen 3,15 meter medan Storbritannien har ännu smalare; 2,74 meter. Gränserna har att göra med storleken på tunnlar, höjd på broar och hur nära spåret plattformar ligger.

Hur mycket väger en tågvagn?

Personvagnar väger normalt 45-50 ton styck och lastade godsvagnar mellan 80 och 90 ton. Motorvagnar brukar väga mellan 60 och 80 ton per vagn.

Hur mycket väger ett x2000 tåg?

Ett X2-sätt väger 370 ton med drivenhet och sex vagnar. Denna siffra inkluderar drivenhetens dynamiska vikt. Dynamisk vikt innebär att man förutom den rena tjänstevikten också tagit hänsyn till de roterande massorna på drivenheten (traktionsmotorerna).

Relaterade inlägg: