Får man köra lastbil på söndag?

Får man köra lastbil på söndag?

Får man köra lastbil på söndag?

Lastbilar över 7,5 tons totalvikt ska inte få köra på söndagar och helgdagar och under sommaren inte heller på lördagar.

Vad ingår i Totalvikten för en lastbil?

Totalvikten är summan av: fordonets tjänstevikt. passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten) gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för)

Hur lastar man korrekt?

Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna. Dåligt förankrad last kan orsaka allvarliga olyckor. Reglerna för lastsäkring finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon.

Vilka tider får lastbilar?

Lastbil med bruttovikt som överstiger 3,5 ton får inte färdas inom kommunen mellan klockan 22.00 och 06.00. Förbuden gäller inte väg som är förtecknad i 16 § Färdvägsförteckning A. Trafikkontoret har nu reviderat 16 § färdvägsförteckning A det tidigare beslutet.

Hur räknar man ut lastvikt?

Man använder det lägsta värdet, 18 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 18 ton, då går det att lasta 18 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,6 ton. Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg.

Vad räknas in i tjänstevikt?

Tjänstevikt är kort och gott bilens + förarens vikt. Om du äger en bil som har en vikt på 1800 kilo (kg) och du som förare väger 75 kg, blir således tjänstevikten 1800 + kg.

Får lastbilar köra på söndagar i Frankrike?

Det handlar om de stora motorvägarna och vissa kraftigt belagda turistvägar. Lastbilar över 7,5 ton och lastbilar med släp har körförbud från lördag 15:00 till söndagen 22:00 klocka och helgdagar från kl. 00:00-22:00.

Vad är högsta tillåtna bruttovikt på en Fyraxlig lastbil?

2. 38 ton för fyraxligt fordonståg. 3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.

Relaterade inlägg: