Hur fungerar sjukvården i Nigeria?

Hur fungerar sjukvården i Nigeria?

Hur fungerar sjukvården i Nigeria?

I Nigeria är sjukvården överlag dålig och mödra- och spädbarnsdödligheten är bland världens högsta. Dessutom är det många barn som inte har tillgång till god utbildning. Läs- och skrivkunnigheten i landet är låg.

Vilka länder gränsar till Nigeria?

Beläget i Västafrika och uppkallad efter floden Niger, Nigeria är ett av de mest utvecklade länderna i Afrika. Landet har en lång och spektakulär kust mot Atlanten förutom att dela gränsar med Niger, Tchad, Benin och Kamerun.

Vilket land är Biafra?

Biafra var en kortlivad självständig stat i Västafrika som endast erkändes av ett fåtal andra stater (Elfenbenskusten, Gabon, Haiti, Tanzania och Zaire). Den var en utbrytarrepublik från Nigerias östra region som utropade självständighet den . Huvudort var Enugu.

Får flickor gå i skolan i Nigeria?

Skolan ska vara avgiftsfri och obligatorisk i nio år för alla barn i Nigeria. I verkligheten får många barn ingen eller mycket bristfällig skolgång. Minst en tredjedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa och skriva, vilket är en hög siffra även för Afrika.

Vilka mänskliga rättigheter bryts i Nigeria?

Våld, inklusive sexuellt våld, mot kvinnor och barn är fortsatt utbrett. Trots förbud på nationell nivå förekommer könsstympning i stor omfattning. Andra allvarliga kränkningar och övergrepp av kvinnor och barns rättigheter utgörs av tvångsarbete och människohandel.

Är det krig i Niger?

Efter självständigheten 1960 har Niger under långa perioder styrts av militära kuppregimer. Ökenfolket tuaregerna har tidvis fört en väpnad kamp för ökade sociala och politiska rättigheter. Sedan 2010-talet har islamistiska extremister skapat de största problemen.

Hur många soldater har Nigeria?

Inbördeskriget i Nigeria, även känt som Biafrakriget, varade från till 15 januari 1970 och utkämpades mellan staten Nigeria och den självutnämnda republiken Biafra....
Inbördeskriget i Nigeria
Förluster
200 000 militära och civila förluster militära och civila förluster

Relaterade inlägg: