Vad kallas det låsta läge där ingen pjäs kan flyttas och partiet slutar oavgjort?

Vad kallas det låsta läge där ingen pjäs kan flyttas och partiet slutar oavgjort?

Vad kallas det låsta läge där ingen pjäs kan flyttas och partiet slutar oavgjort?

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet.

Vilken sorts schackpjäs förutom kungen flyttas vid en rockad?

En rockad använder kungen och ett torn, och är det enda tillfället under ett parti då mer än en pjäs får flyttas i ett drag. Vid en rockad flyttas kungen två rutor mot tornet, och tornet flyttas därefter till rutan på andra sidan kungen.

Kan hästen hoppa över andra pjäser?

Springaren är den enda pjäsen som får hoppa över andra pjäser, både de egna och motståndarens, i sitt drag. Därför kan motståndaren inte ställa någon pjäs emellan springaren och sin egen kung, ifall springaren schackar kungen.

Är med i rockader?

Rockaden har vanligtvis två syften: att med ett drag ställa kungen i en mer skyddad position, samtidigt som ett av tornen får en mer aktiv placering på brädet. Rockaden är det enda regelrätta sättet att flytta två egna pjäser i samma drag.

Får kungen gå två steg?

Kungen är den allra viktigaste pjäsen, men det är också en av de svagaste. Kungen kan bara flyttas en ruta i vilken riktning som helst - framåt, bakåt, i sidled, och diagonalt. Kungen kan aldrig flyttas in i schack (där en pjäs kan slå). När kungen blir anfallen av en annan pjäs kallas det "schack".

Relaterade inlägg: