Hur högt är ett torn?

Hur högt är ett torn?

Hur högt är ett torn?

Världens högsta torn
NamnHöjd
1Tokyo Skytree634 m
2Canton Tower600 m
3CN Tower553,33 m
4Ostankinotornet540,1 m

Hur mycket är en dam värd i schack?

Alla schackpjäser har även ett ”värde” som visar hur betydelsefulla de är, bonden har det lägsta värdet (1) och damen det högsta (värde 8). Schackpjäser kan bara förflytta sig till lediga rutor eller till rutor där det står en motspelare, står motspelarens pjäs på rutan slås den ut.

Kan röra torn?

Placering och rörelsemönster Tornet kan i ett drag röra sig vertikalt eller horisontellt, minst ett steg, och som mest så långt som det går utan att hoppa över någon av sina medpjäser, och inte längre än att den slår ut en motståndarpjäs.

Hur går tornet i schack?

Tornet förflyttas valfritt antal rutor rakt åt vänster eller höger, eller rakt framåt eller bakåt. Till skillnad från springaren, får tornen inte hoppa över andra pjäser, varken tillhörande det egna laget eller motståndarlaget, förutom vid specialdraget rockad.

Hur många steg får bonden gå i schack?

Bonden förflyttas ett steg rakt framåt, förutom första draget på hela matchen, då den kan flyttas två steg framåt. Bonden kan inte slå motståndarens pjäser med dessa framåtriktade förflyttningar. Däremot kan bonden slå en pjäs som står diagonalt framför den, varvid den hamnar på denna ruta.

Hur får löparen gå?

Löparen flyttas i en rak linje diagonalt över brädet. Den kan flyttas så många rutor som önskas, till den når brädets kant eller en annan pjäs. Löparen kan inte hoppa över andra pjäser. Löparen slår längs samma väg som den flyttas, genom att ställas på rutan där motståndarens pjäs befinner sig.

Relaterade inlägg: