Hur många svenskar dog i tsunamin 2004?

Hur många svenskar dog i tsunamin 2004?

Hur många svenskar dog i tsunamin 2004?

Thailand var det land som fick mest utrymme i svenska medier eftersom 5 omkomna svenskarna befann sig där. Totalt omkom cirka 8500 människor varav över 2400 var utländska turister när tsunamivågorna översvämmade den thailändska kusten.

Vad är en tsunami?

En tsunami (av japanska 津波, tsunami "hamnvåg"), även kallad flodvåg, är en typ av vattenvåg som uppkommer vid en vertikal förskjutning av stora vattenmassor, i de flesta fall på grund av seismisk aktivitet på havsbottnen. Det beror på att det blir rörelser i marken.

Vad är den största tsunamin till dags dato?

Den största kända tsunamin till dags dato förekom i Lituya Bay i Alaska i juli 1958 efter ett bergras. Träd sköljdes ned från bergssidan från över 500 meters höjd. En regional tsunami är en tydligt avgränsad företeelse, som sprider förödelse inom ett område på 1000 kilometer.

Vilka är de dödligaste tsunamierna?

De fem dödligaste tsunamierna 1 Indiska oceanen, 2004 Orsak: jordbävning Dödstal: 230 000 2 Sicilien, Italien, 1908 Orsak: jordbävning Dödstal: 75 000 3 Lissabon, Portugal, 1755 Orsak: jordbävning Dödstal: 40–50 000 4 Krakatau, Indonesien, 1883 Orsak: vulkanutbrott Dödstal: 40 000 5 Tohoku, Japan, 2011 Orsak: jordbävning Dödstal: 18 000

Kan jordbävningar orsaka tsunamis?

Jordbävningar på havsbottnen kan orsaka tsunamis (japanska: hamnvåg). Dessa flodvågor kan med katastrofalt resultat drabba omkringliggande kuster, såsom hände runt Indiska Oceanen efter den kraftiga jordbävningen utanför Sumatra julhelgen 2004, eller i norra Japan 2011.

Relaterade inlägg: