Hur högt ska man sätta TV på väggen?

Hur högt ska man sätta TV på väggen?

Hur högt ska man sätta TV på väggen?

Först och främst behöver du naturligtvis uppskatta vilket avstånd samt vilken höjd TV:n ska sitta på, detta gör du enklast med att mäta tv:ns storlek och sedan tejpa dess konturer på väggen på en lämplig plats. Generellt kan man säga att TV-apparatens undersida ska sitta ungefär 90-110 cm ovanför golvet.

Hur högt ska en 70 tums TV sitta?

Det finns såklart inga standardsvar för hur högt en TV ska sitta, samtidigt som det råder lite delade meningar. De flesta brukar däremot kunna enas om att TV-apparatens nedre kant ska sitta mellan 90–110 cm ovanför golvet. Något som är viktigt att ha i åtanke är däremot soffans sitthöjd.

Hur stor ska en tv bänk vara?

Hur stor din TV är Din TV-bänk bör helst vara en tredjedel större än TV:n totalt, men är detta inte möjligt, se till så att du har minst 20 cm över på varje sida åtminstone.

Hur högt ska the frame sitta?

Försök, i så stor utsträckning det går, att följa riktlinjerna om att TV-apparatens nedre sitta mellan 90–110 cm ovanför golvet, samt att skärmens mitt ska vara placerad i ögonhöjd.

Hur långt ifrån ska man sitta 65 tum?

Det är enkelt att räkna ut ett lagom avstånd genom att ta storleken på tv:n i tum och multiplicera med 1,2.

Relaterade inlägg: