Vem ska betala särskild löneskatt?

Vem ska betala särskild löneskatt?

Vem ska betala särskild löneskatt?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?

Underlaget för den särskilda löneskatten ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Med andra ord är det de pensionskostnader som belastat rörelsens resultat under beskattningsåret som ska utgöra underlaget.

Vad händer i företagets balansräkning när Direktpension betalas ut?

Utfästelsen för direktpension ska redovisas som en avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska företaget redovisa en avsättning som tas upp till tillgångens redovisade värde.

Hur bokföra särskild löneskatt på pensionskostnader?

Löpande bokföring Särskild löneskatt bokförs som kostnad på konto 7533, och som skatteskuld på konto 2514. Det vanliga är att man bokför den särskilda löneskatten i samband med att man betalar sina pensionskostnader, men det förekommer också att man bokför en nettopost för hela året i samband med bokslutet.

Hur bokför man löneskatt?

Beräknar du och bokför den särskilda löneskatten i samband med bokslutet, bokför du den särskilda löneskatten som är avdragsgill i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt underkontot [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader.

Var regleras efterlevandepensionen i Direktpension?

Avtal om direktpension - pensionsutfästelse I avtalet mellan dig och din arbetsgivare regleras vanligtvis pensionens storlek, hur premien ska betalas och vem som får efterlevandepension om du avlider innan du har fått din sista utbetalning. Det bör även framgå när och hur pensionen ska betalas ut.

Vad menas med Direktpension?

Direktpension är ett mer flexibelt alternativ eller komplement till vanlig tjänstepension för bland annat chefer, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Du som omfattas av Direktpension kan läsa mer här. Genom ett avtal kan du som arbetsgivare tillsammans med medarbetaren bestämma villkoren för pensionen.

Relaterade inlägg: