Vad är GBS för sjukdom?

Vad är GBS för sjukdom?

Vad är GBS för sjukdom?

Guillain-Barrés syndrom, GBS, är en akut inflammatorisk polyradikuloneuropati (polyneuropati), som förekommer såväl i en primär demyeliniserande som en primär axonal form, samt subtypen Miller-Fishers syndrom (MFS).

Finns det någon medicin mot polyneuropati?

Det finns viss symtomlindrande behandling för smärta. Om man till följd av polyneuropati drabbas av funktionshindrande, brännande smärta, kan denna lindras med läkemedel, elektrisk nervstimulering (TENS).

Hur blir man smittad av GBS?

smittar GBS GBS finns naturligt i tarmen hos många människor. De kan därför lätt sprida sig till underlivet. Bakterien kan överföras vid sexuell kontakt, men GBS räknas inte som en sexuellt överförd sjukdom. Det finns inget vaccin mot GBS.

Kan man bota GBS?

Ett GBS-fynd kräver i sig ingen behandling under graviditeten. Ibland försvinner GBS av sig själv. Antibiotikabehandling under graviditeten garanterar inte att GBS inte skulle finnas i förlossningskanalen under förlossningen.

Vad är diabetesneuropati?

Definition av diabetesneuropati Begreppet innefattar nervtrådskada hos personer med diabetes, oberoende av diabetestyp, där annan orsak kunnat uteslutas. Nervskadan kan yttra sig mycket olika beroende på lokalisation och utbredning (sensorisk, motorisk och/eller autonom neuropati).

Relaterade inlägg: