Hur mycket avsätts till ITP 1?

Hur mycket avsätts till ITP 1?

Hur mycket avsätts till ITP 1?

Så här fungerar tjänstepensionen ITP1 Den beräknas på den lön som ska vara pensionsgrundande. Avgiften (premien) är 4,5 procent på kontant utbetald bruttolön varje månad upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Har du lön som överstiger detta belopp betalar arbetsgivaren 30 procent i pensionsavgift för denna del.

Hur mycket sätts av till tjänstepension ITP 2?

I ITP2 ingår en kompletterande pension, ITPK. Den innebär att din arbetsgivare varje månad betalar 2 procent av din pensionsmedförande lön i premie som du själv kan placera via valcentralen Collectum.

Vad innebär ITP 1?

Jobbar du som tjänsteman inom den privata sektorn heter din tjänstepension troligtvis ITP1 eller ITP2. Varje år sätter din arbetsgivare av pengar till din tjänstepension upp till du är 65 år. Hur mycket beror på din lön. Beroende på din ålder tillhör du normalt sett antingen avtalet ITP1 eller ITP2.

Hur stor del av lönen avsätts till tjänstepension?

Betalas in till din tjänstepension Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 44 375 kronor/månad (2022) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 44 375 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

Hur mycket betalar arbetsgivaren till Collectum?

Hur mycket pengar betalas in? Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din månadslön upp till 44 375 kronor. På lönedelar över det betalar arbetsgivaren in 30 procent.

Vilket ITP val är bäst?

Skandia Liv och Nordea Liv & Pension rankas högst inom ITP-valen ITP 1 och ITPK för privatanställda tjänstemän i Max Mathiessens senaste analys. Skandia Liv är det bästa valet inom sk traditionell försäkring enligt rådgivningsfirman och Nordea Liv & Pension tar förstaplatsen inom fondförsäkring.

Är ITP 2 bra?

Inget val är ett bra val Till sist, tänk på att det i många fall kan vara klokast att stanna kvar i ITP 2 med hela din pension. Så har de flesta i din situation valt att göra.

Vilken ålder ITP 1?

ITP 1 har du som är född 1979 och senare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand. Ålderspensionen börjar man tjäna in från 25 års ålder.

Relaterade inlägg: