Vad väger en saxlyft?

Vad väger en saxlyft?

Vad väger en saxlyft?

Fördelar
Kapacitet3000 kg
SäkringMinst 16A
Bredd plattform460 mm
HydrauloljaN46
Vikt520 kg

Vad är en saxlyft?

Den kan klara att lyfta bilar upp till 2500 kg och kan lyfta upp bilen i en höjd på 180 cm. Det är alltså plats nog för att de flesta att stå uppresta under bilen och arbeta inne under den. När lyften inte används kan du ta undan den så att golvytan kan användas till något annat.

Vad kostar det att hyra en saxlift?

Vad kostar det att hyra skylift? Du kan hyra skylift för ca 1 000 kr per dag eller 5 250 kr för en vecka.

Vad kostar det att hyra billyft på OKQ8?

okq8 brukar ta 54kr/halvtimmen, 108kr/timmen.

Vad krävs för att köra saxlift?

Ja, det finns krav på utbildning och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma om den utbildning och de kunskaper som arbetstagaren har är relevanta och tillräckliga. Arbetsgivaren ska också ge arbetstagaren sitt tillstånd för användningen anordningen.

När krävs det fallskyddsutrustning i saxlift saxlift?

En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon. Fallskyddsutrustningen skall förvaras lättåtkomligt på eller nära anordningen.

Relaterade inlägg: