Hur mycket kostar fjärrvärme i månaden?

Hur mycket kostar fjärrvärme i månaden?

Hur mycket kostar fjärrvärme i månaden?

Fjärrvärmekostnaden för ett småhus som använder 15.000 kWh per år är i snitt ca 13.700 kr/år, inklusive moms. Årskostnaden kan variera från 8.000 kr till 20.000 kr.

Vad påverkar fjärrvärmepriset?

4 Själva fjärrvärmepriset Det påverkas av bränslekostnader, utbud och efterfrågan på restavfall, investeringar i produktionsanläggningen, förvaltning och underhåll av fjärrvärmenätet, anläggningar och personal samt skatter, lagar och förordningar. Priset påverkas givetvis även av konkurrensen på värmemarknaden.

Vad kostar det att ansluta till fjärrvärme?

Detta innebär att om den egentliga byggkostnaden är runt 1 000 kronor så betalar du som kund bara ungefär 40 000 kronor i anslutningsavgift. Därtill tillkommer kostnaden för fjärrvärmeväxlaren som kostar cirka 35 000 kronor.

Hur mycket kostar 1 kWh fjärrvärme?

Vad kostar fjärrvärme? Vårt kilowattimmespris för fjärrvärme är 98 öre. En normalstor villa använder runt 20 000 kWh på ett år, vilket kostar 19 505 kronor (inkl. moms samt energi- och miljöskatter).

Vad kostar varmvatten fjärrvärme?

Det går åt 0,00116 kWh att värma 1 liter vatten 1 grad. Om man antar att vattnet värms från 7 till 40 grader och badkaret rymmer 300 liter så går det alltså åt 11,48 kWh. Själva vattnet kostar ungefär 10 kr om du är ansluten till vårt vatten- och avloppsnät.

Relaterade inlägg: