Vad kostar vatten och avlopp lägenhet?

Vad kostar vatten och avlopp lägenhet?

Vad kostar vatten och avlopp lägenhet?

Och prisutvecklingen skiljer sig minst sagt dramatiskt mellan kommunerna. I landets billigaste kommun Solna kostar det 25 kronor per år och kvadratmeter att förse en bostad med vatten och avlopp. Det motsvarar cirka 1 600 kronor för en lägenhet på 67 kvadratmeter.

Vad är Bostadsenhetsavgift?

Bostadsenhetsavgift. Bostadsenhetsavgiften är en årlig avgift och baseras på hur många bostadsenheter som finns på din fastighet. Den innebär att du betalar för fastighetens möjlighet att använda och ha tillgång till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Vad kostar en kubik vatten Växjö?

Brukningsavgift
Vatten & avlopp (spillvatten):37,13 kr/m3
Vatten:18,56 kr/m3
Avlopp (spillvatten):18,56 kr/m3

Vad kostar vatten per kubik Tyresö?

Rörlig avgift Den rörliga avgiften är 8,90 kronor per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Vad kostar en kubik vatten i Trelleborg?

Publicerad 2009-08-21 10:30
ÅrskostnadLiterkostnad
Borås4 6833,1
Trelleborg4 7243,1
Gällivare4 7303,2
Vännäs4 7313,2

Relaterade inlägg: