Hur mycket gödsel ger en höna?

Hur mycket gödsel ger en höna?

Hur mycket gödsel ger en höna?

Mätningar visar att värphöns utsöndrar cirka 30 g gödsel (torrsubstans) per dygn. Per år (i genomsnitt 350 produktionsdygn) motsvarar detta: cirka 11 kg torrsubstans per höna (110 ton per 10 000 värphöns) drygt 38 kg stallgödsel per höna vid 30 % torrsubstanshalt (380 ton per 10 000 värp- höns).

Hur mycket hönsgödsel per hektar?

Spridning av kycklinggödsel skedde på hösten innan plöjning med 10 ton per hektar, och på våren i samband med vårbruket med 14 ton per hektar.

Hur mycket kostar fosfor?

Vad kostar Fosfor? Priset för rent fosfor ligger runt 2000 kr/kg.

Hur mycket konstgödsel?

Våroljeväxter och lin
Skörd, ton per hektar
Gröda1,52,0
Våroljeväxter100110
Oljelin

Vad innehåller Hönsbajs?

När komposten är klar ger hönsgödsel organiskt material till jorden och ökar jordens förmåga att hålla vatten, samt tillför näringsämnen. Det är också ett fantastiskt gödselmedel som ger dina växter kväve, fosfor och kalium i mycket större mängd än andra sorters gödsel.

Hur mycket gödsel per hektar?

Kvävebehov. En första skörd på 4-5 ton ts med 160 g/kg ts råprotein bortför 102-128 kg kväve/ha. Dessutom byggs stubb och rötter så även om marken levererar en del måste man räkna med att det behöver gödslas ca 1 kg N/ha till första skörd i en gräsvall eller en äldre blandvall med lite klöver.

Vad ska jag gödsla med?

Blanda olika sorters gödsel Naturgödsel föder även jorden och dess mikroliv och på köpet får du en jordförbättrande effekt. Mineralgödsel fungerar utmärkt som extra tillskott tillsammans med naturgödsel. Mineralgödseln används för att få snabb effekt och pusha på lite extra. Flytande gödsel ger allra snabbast effekt.

Vad kostar N27?

Enligt HIR Malmöhus innebär det ett kvävepris i N27-4 på 16,60 kr/kg N samtidigt som priset på kväve i N34 blir 14,20 kr/kg N.

Vad gör man med hönsgödsel?

Hönsgödseln bör myllas ner i jorden eller spridas före regn eller bevattning för att förhindra kväveförlust. Hönsgödseln är säker att använda, den är upphettad så att den inte sprider någon smitta och är ogräsfri. Köksväxtland, rabatter mm: Mylla ner ca 1-3 dl per kvm innan sådd eller plantering.

Vart kastar man Hönsbajs?

Om du lägger hönsbajset i komposten måste du vara noga med att blanda ut kompostjorden ordentligt och inte bara lägga i högar vid blommorna.

Vilken gödsel är bäst till tomater?

Gödsla tomatplantorna minst en gång i veckan med flytande växtnäring. Det går även bra att gödsla med Hönsgödsel som blandas ner i jordytan minst en gång i månaden, det är lite enklare när man vattnar med slang. Mycket mörkgröna plantor med kraftiga blad och krulliga toppar är ett tecken på för kraftig gödsling.

Relaterade inlägg: