Vad innebär kilometerskatt?

Vad innebär kilometerskatt?

Vad innebär kilometerskatt?

Nyligen föreslog forskare, vid bland annat IVL Svenska miljöinstitutet och Chalmers, att en kilometerskatt för personbilar borde införas. Den innebär att bilisterna betalar skatt för varje körd kilometer och samtidigt sänks då skatten på bensin och diesel. Enligt förslaget kommer skattetrycket vara oförändrat.

Vilka skatter betalar bilägare?

Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.)

Vad kostar en elbil i skatt?

Elbilar har för närvarande en fordonsskatt på endast 360 kronor per år. Underhållskostnaderna för ID. 3 kan vara så låga som 30–40% lägre än motsvarande bil med förbränningsmotor. Det beror till stor del på att oljebyte inte behövs för en elbil.

När togs kilometerskatten bort?

I propositionen föreslås att kilometerskatten för dieseldrivna fordon slopas den 1 oktober 1993 och ersätts med en särskild skatt på dieselolja. Den särskilda skatten på dieselolja föreslås bli 1,35 kr per liter och skall tas ut utöver nu gällande energi- och koldioxidskatter.

Är min bil skattebefriad?

Är uppgiften i vägtrafikregistret samma eller lägre än summan du har räknat ut så omfattas fordonet av skattebefrielsen. Om det är en el- eller laddhybrid får elenergiförbrukningen vara högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent.

Vem är skattskyldig vid ägarbyte?

Vid ordinarie debitering är det den som är registrerad som ägare vid ingången av den månad då skatten ska betalas (betalningsmånaden) som är skattskyldig. Om ett fordon övergår till en annan ägare den första dagen i betalningsmånaden, eller senare, anses säljaren vara den som ägde fordonet vid månadens ingång.

Hur mycket billigare är en elbil?

Forskning från KTH visar att det är billigare att äga en elbil jämfört med en bensin-, diesel- eller hybridbil i samma storlek. Genom att jämföra bilar som ägs i minst tre år och kör minst 1 500 mil om året visar forskningen att totalkostnaden för elbilar kan vara upp till 10 procent lägre.

Hur mycket skatt ska jag betala för min bil?

Använd dig av e-tjänsten Fordonets skulder för att se hur mycket skatt du ska betala för ditt eller dina fordon. Om du har skatt som ska betalas, så visas OCR-nummer och bankgiro-nummer i tjänsten.

Relaterade inlägg: