Hur lång är spårvagn?

Hur lång är spårvagn?

Hur lång är spårvagn?

Bombardier Flexity, som sedan skräddarsys för att passa Göteborgs Spårvägars och Västtrafiks specifikationer. Hur långa är de nya vagnarna? De är 33 meter, som en jämförelse är M31 30,6 meter och M32 29,5 meter lång.

Hur många spårvagnar finns det i Stockholm?

Stockholm har fyra reguljära spårvagnslinjer numrerade 7 (Spårväg City), 12 (Nockebybanan), 21 (Lidingöbanan) och 30/31 (Tvärbanan). Numreringen är rester av det äldre, huvudsakligen nedlagda systemet, kompletterat med 30/31 för Tvärbanan.

När kommer spårvagnen?

Den första spårvagnen M34 beräknas vara i drift i Göteborg I slutet av 2023 och den sista spårvagnen ska levereras 2026. “Alstom är stolta över att leverera de nya spårvagnarna till Göteborg.

Hur lång är en spårvagn i Göteborg?

Bombardier Flexity, som sedan skräddarsys för att passa Göteborgs Spårvägars och Västtrafiks specifikationer. Hur långa är de nya vagnarna? De är 33 meter, som en jämförelse är M31 30,6 meter och M32 29,5 meter lång.

Hur länge går spårvagnarna i Göteborg?

Göteborgs spårväg
Allmänt
PlatsGöteborg
Antal linjer12 reguljära, 1 museelinje
Antal hållplatser133 (Lista)
Turtäthet3-10 min

Relaterade inlägg: