Hur fungerar LNG?

Hur fungerar LNG?

Hur fungerar LNG?

Flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), består till största delen av metan. När naturgasen övergår från gas till vätska, vid minus 162 grader, minskar den i volym över 600 gånger och kan effektivt fraktas i tankar på båt, tåg eller tankbil. LNG är färglös, giftfri och luktfri.

Var finns LNG?

För närvarande finns två terminaler för LNG i drift i Sverige, i Lysekil samt i Nynäshamn. Dessutom finns svenska hamnar för gasol i Karlshamn, Sundsvall, Piteå, Stenungssund, Göteborg och Lysekil. Det kan även nämnas att också hamnar i Sveriges grannländer skulle kunna användas för distribution av LNG till Sverige.

Hur kyls LNG?

Vid distribution utan rörledning kyls gasen ner till minus 162 grader och övergår då till flytande form. Naturgas i flytande form kallas LNG (Liquefied Natural Gas). Vid nedkylning omvandlas 600 kubikmeter naturgas i gasform till en kubikmeter i flytande form.

Hur tillverkas LNG?

Naturgas via ledning, fartyg och flaska För att detta ska vara möjligt kyls gasen ner till minus 162 grader och övergår då till flytande form. Naturgas i flytande form kallas LNG, liquefied natural gas. Vid nedkylning omvandlas 600 kubikmeter naturgas i gasform till en kubikmeter i flytande form.

Hur tankar man LNG?

I Norden finns det idag ett 80-tal tankstationer för LNG. Vi på FordonsGas jobbar ständigt med att utveckla infrastrukturen för gas. Idag driver vi på FordonsGas ett 40-tal tankstationer för gasenergi runt om i Västsverige. På fem av dessa kan man tanka LNG.

Varifrån kommer LNG?

Mest naturgas via Danmark En viss del kommer i flytande form, LNG, via fartyg från bland annat Norge. De största naturgasfyndigheterna i världen finns i Ryssland, Iran och Qatar. Dessa länder står för 55 procent av världens reserver. Bland de nordiska länderna är det Norge och Danmark som har naturgasfyndigheter.

Är LNG fossilfritt?

Flytande biogas – också känt som flytande biometan och bio-LNG – är ett fossilfritt och 100 % förnybart bränsle som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 % i ett livscykelperspektiv jämfört med fossila bränslen.

Vad kostar en liter diesel i Sverige idag?

Aktuella priser bemannade stationer
ProduktnamnPrisEnhet
Produktnamn: miles 98Pris: 25,13Enhet: kr/l
Produktnamn: miles PLUS 98Pris: 25,43Enhet: kr/l
Produktnamn: miles dieselPris: 25,46Enhet: kr/l
Produktnamn: miles PLUS dieselPris: 26,05Enhet: kr/l

Relaterade inlägg: