Vad kostar en annons på tv?

Vad kostar en annons på tv?

Vad kostar en annons på tv?

Det är ganska stora prisskillnader mellan att sätta in en annons i en stor tv kanal som TV4 och en mindre kanal som TV4+. Att sätta in en annons i TV4 kostar mellan 10 0 000 kr för 30 sek beroende på vilken tid på dygnet som reklamen sänds på. Att annonsera på TV4+ kostar mellan 5 000 och 15 000.

Hur mycket kostar det att annonsera på TV4?

De allra mest attraktiva reklamspottarna, de som sker i halvtidsvilan, kommer att kosta cirka 400 000 kronor, uppger TV4 för SvD Näringsliv. I sammanhanget kan nämnas att det under en normal Idol-fredag visas runt 36 reklaminslag med ett pris cirka 250 000 kronor vardera under programmet.

Vad står GRP för?

GRP eller Gross Rating Point är det vanligaste måttet på hur många som har exponerats av en viss tv-reklam. 1 GRP innebär att en procent av målgruppen har sett reklamen en gång.

Varför reklam i tv?

Reklam i TV förekommer bland annat i form av reklamavbrott som innehåller reklamfilmer. För kanalen är reklamavbrottets huvudsyfte att generera intäkter, medan huvudsyftet för annonsören är att exponera sin produkt för maximalt antal individer inom relevanta målgrupper.

När började reklam i tv?

TV-reklam sändes första gången 1941 i USA av radioföretaget NBC. Efter avbrott under andra världskriget fortsatte utbyggnaden i USA av reklam-TV, och de företag som varit ledande inom radioreklam, dvs. tvål- och tvättmedelsföretag, flyttade sin reklam från radio till TV.

Relaterade inlägg: