Vad händer om Kamaxelgivaren går sönder?

Vad händer om Kamaxelgivaren går sönder?

Vad händer om Kamaxelgivaren går sönder?

Vad händer när kamaxelgivaren går i sönder? Förutom att motorlampan börjar lysa och att OBD-II felkoder som P0340 - P0349 kan uppkomma är vanliga fenomen att motorn är svårstartad, går ryckigt och med reducerad effekt.

Vad kostar det att byta Kamaxelgivare?

Så totalt 2350 kr. Det var kamaxelgivaren på cylinderbank1, vid insugsventilen. strax över 700kr för kamaxelgivare + 300kr för arbete. byte av kamaxelgivare vid insugsventilen.

Hur byter man en Kamaxelgivare?

Ta bort kåpan för kamremmen som sitter på passagerarsidan av motorn. Kamaxellägesgivaren sitter på insugskammen (kamaxeldrevet, där kamremmen går, sitter på avgaskammen). Koppa loss elkontakten från givaren. Givarhuset sitter med två insex(?)-bultar.

Hur vet man om Hallgivaren är trasig?

Hallgivare med 2-poler genererar vanligtvis en lägre signalspänning än de 3-poliga modellerna, ett riktvärde är 0.5 - 2 V. En spänning som inte växlar eller en väldigt låg växlande spänning indikerar en defekt vevaxelgivare.

Vad är en varvtalsgivare?

Vad gör en vevaxelgivare? En vevaxelgivare, även kallad och vevaxelsensor eller vevaxellägesgivare är en sensor som sitter nära vevaxeln och svänghjulet. Den lilla vevaxelgivaren har som funktion att skicka information om motorvarvtalet (motorns varvtal per minut - rpm) till motorns dator.

Var sitter Kamaxelgivare Nissan Navara?

Kamaxelgivaren hittar du bredvid huvudbromscylindern, intill torpedväggen.

Vad gör en hallgivare?

Hallgivare är en induktiv givare som oftast sitter vid svänghjulet och ger impulser till motorstyrningen så den vet "var" motorn är, kombinera signalen från den med tillexempel kamlägesgivarens signal så vet motorstyrningen exakt vilken takt motorn befinner sig i.

Relaterade inlägg: