Hur mycket bränsle drar en dragster?

Hur mycket bränsle drar en dragster?

Hur mycket bränsle drar en dragster?

Team Kågered förbrukade 560 tändstift, 770 liter motorolja och 1650 liter bränsle på totalt 1,6 mils racing 2016 i Top Fuel Dragracing.

Hur mycket kostar nitrometan?

Med dagens dollarpris så verkar nitrometan ligga på 30 till 50 kr/liter beroende på hur stora förpackningar man köper (1 till 53 gallon).

Var kan man köpa nitrometan?

Privatpersoner måste ha tillstånd Den som vill köpa och använda kemiska produkter som innehåller nitrometan mer än 16 viktsprocent (motsvarar mer än 12 volym% nitrometan i RC-bränslen) måste från och med den 1 Februari 2021 ha tillstånd till det.

Vad är Sprängämnesprekursorer?

Utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen – sprängämnesprekursorer. För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Detta innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen.

Vad är ett Utgångsämne?

Utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen – sprängämnesprekursorer. För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Detta innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen.

Vad används sprängämnen till?

Sprängämne används främst för sprängning i civilt och militärt bruk, se bergsprängning. Det hanteras då i form av laddning (sprängladdning) eller i lös vikt (bulk). Militärt används sprängämne även i detonerande stridsdelar och tändkedjor (jämför ammunition), civilt även i sprängkapslar.

Relaterade inlägg: