Vad är det för skillnad på Kollimerad och rekonstruerad Snittjocklek?

Vad är det för skillnad på Kollimerad och rekonstruerad Snittjocklek?

Vad är det för skillnad på Kollimerad och rekonstruerad Snittjocklek?

Vad är det för skillnad på kollimerad och rekonstruerad snittjocklek? Kollimering är den snitttjocklek (råmatreal) vi ställer in när vi kör patienten. Rekonstruerad snittjocklek är när man sätter ihop flera snitt till ett tjockare snitt.

Vad visar datortomografi av buken?

Röntgenläkaren använder då en dosa som sveps över buken. Då kan man översiktligt se levern, gallvägar och bukspottkörteln. Vid datortomografiundersökning eller skiktröntgen avbildas kroppen i tunna skikt.. Vid undersökningen kommer du att ligga på en brits som långsamt passerar genom en kort cylinder där kameran finns.

Vad kan man se på Bukröntgen?

Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen. För att få tydligare bilder används ofta kontrastmedel som du dricker eller får med spruta.

Hur mycket röntgen är dödligt?

Stråldoser och konsekvenser 1 mSv – Dosen från en genomsnittlig röntgenundersökning. 3–4 Sv – 50% chans att överleva, procenten varierar beroende på bl. a. ålder och hälsa.

Hur mycket kan man strålas?

Det påverkar hur många behandlingstillfällen som behövs. Yttre strålbehandling ges ofta fem dagar varje vecka i upp till sju veckor. Det är vanligt att få behandlingen en gång om dagen men det kan vara olika. En del behöver behandling två gånger om dagen, andra har behandlingsfria dagar under veckan.

Vad är skillnaden på MR och DT?

Datortomografi på hjärnan Datortomografen använder röntgenstrålar för att få fram bilden. Magnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor. Båda apparaterna är kopplade till datorer som framställer bilderna av hjärnan på en bildskärm.

Relaterade inlägg: