Är det bra med avfallskvarn?

Är det bra med avfallskvarn?

Är det bra med avfallskvarn?

Det finns naturligtvis fördelar med avfallskvarnar med en stor bekvämlighet för det enskilda hushållet med mindre sopor. Om avloppsnätet utnyttjas för transport av matavfallet så minskar behovet att avfallet hämtas med tunga fordon i bostadsområden vilket ger en ökad säkerhet för barn.

Vad kan man köra i en avfallskvarn?

Avfallskvarnen klarar av det mesta matavfallet, en bättre kvarn klarar svårare matavfall, men det finns ändå en del saker som är olämpliga att köra i kvarnen. Allt som inte är organiskt avfall, ex plast, tyg, garn, snören, jord, vaxade servetter.

Hur fungerar en avfallskvarn?

Så funkar det: Avfallet landar på en roterande platta och kastas med hjälp av centrifugalkraft och roterande slungvikter ut mot en fast rivring placerad mot kvarnens inre yttervägg. Matavfallet finfördelas till små partiklar (1-3 mm) som sedan rinner via avloppsnätet till stadens reningsverk.

Får man ha avfallskvarn?

Det är ditt ansvar att se till att du får installera avfallskvarn i din bostad. I allt fler kommuner är det idag tillåtet att installera avfallskvarn men du måste i vissa fall söka tillstånd hos din kommun. Bor du i villa ansvarar du för ledningarna fram till inkopplingspunkten till VA-nätet.

Vad kostar en Matkvarn?

Det finns en hel del billigare avfallskvarnar på marknaden. Men oftast så hamnar en bra avfallskvarn på ca 3,500-4,000 kronor och uppåt. I regel är kvarnar som kostar något mer lite tystare. Även garantier brukar vara något generösare.

Är avfallskvarn miljövänligt?

Avfallskvarnar framställs ofta som ett miljövänligt sätt att bli av med matavfall eftersom det nedmalda avfallet går till avloppsreningsverken där det kan rötas tillsammans med övrigt avloppsslam för att utvinna biogas.

Får man ha avfallskvarn i Sverige?

Utav alla 290 kommuner så är det bara 50 stycken som tillåter installation av en avfallskvarn. De flesta efter att man ansökt om det hos kommunen. Svaren från kommunerna varför inte de tillåter en installation är flera.

Får man ha avfallskvarn i Göteborg?

I Göteborg tillåter man inte heller installation av avfallskvarnar. – De huvudsakliga anledningarna är att det ökar risken för stopp i avloppsledningarna, menar Birgitta Strömstad på Kretsloppskontoret.

Vilka kommuner tillåter avfallskvarnar?

Här har man slopat den anslutningsavgift som man tidigare tog ut för att uppmuntra till att fler hushåll installerar en kvarn. Exempel på andra kommuner som tillåter avfallskvarn i olika utsträckning är Hagfors, Hjo, Huddinge, Järfälla, Malmö, Skara, Sundsvall, Surahammar och Tibro.

Relaterade inlägg: