Har svårt att planera?

Har svårt att planera?

Har svårt att planera?

rör på dig – fysisk aktivitet är ett bra sätt att få utlopp för energi, samtidigt motverkar du stress på ett naturligt sätt. skapa struktur i din dag – försök att planera dina aktiviteter i förväg, skriv gärna ner vad du ska göra så att du vet hur du ska prioritera och hinna med.

Kan inte fokusera på en sak?

Att en person har svårt att koncentrera sig kan bero på mycket. Stress är en mycket vanlig anledning till att en person har svårt att koncentrera sig och glömmer bort saker. En nybliven mamma kan drabbas av förlossningsdepression som orsakar koncentrationssvårigheter.

Hur känns det att ha add?

Kärnsymtomen hos vuxna med adhd/add är liksom hos barn, svårigheter med uppmärksamhet med eller utan samtidig impulsivitet och överaktivitet. Men uttrycken och konsekvenserna av adhd/add präglas av vad man upplevt under uppväxten, vilka krav och förväntningar man har på sig och hur den aktuella livssituationen ser ut.

Hur märker man om någon har ADD?

Symtom som är typiska för ADD är att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet, svårt att komma igång med och fullfölja saker i skolan och hemma, svårt att fokusera och komma ihåg saker. Man kan också på grund av detta vara trött och nedstämd. Allt detta kan också bero på andra orsaker.

Hur yttrar sig add?

Kärnsymtomen hos vuxna med adhd/add är liksom hos barn, svårigheter med uppmärksamhet med eller utan samtidig impulsivitet och överaktivitet. Men uttrycken och konsekvenserna av adhd/add präglas av vad man upplevt under uppväxten, vilka krav och förväntningar man har på sig och hur den aktuella livssituationen ser ut.

Kan inte passa tider diagnos?

Hur kan det vara att ha adhd? Du kan till exempel ha svårt att passa tider och ha koll på dina saker. Det är också svårt att sortera intryck eftersom allting hörs och märks lika mycket. Långa och krångliga instruktioner och att komma igång med saker är inte heller lika lätt för dig som för människor som inte har adhd.

Relaterade inlägg: