Vad står SPF seniorerna för?

Vad står SPF seniorerna för?

Vad står SPF seniorerna för?

SPF Seniorerna, tidigare Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF), är en politiskt och religiöst obunden svensk intresseorganisation för pensionärer. SPF Seniorerna bildades 1939 och har cirka 250 000 medlemmar (2021), 26 distrikt och 800 föreningar.

Hur många medlemmar har SPF?

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Vad kostar det att vara med i Kommunal som pensionär?

SVAR: I samband med hel pensionering upphör också medlemskapet i Kommunal och du betalar inte längre någon medlemsavgift. Men om du blir medlem i Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, SKPF, kan du fortsätta med den hemförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring du omfattats av via medlemskapet i Kommunal.

Vad ingår i Skpf medlemskap?

Som pensionär kan du gå med i SKPF - Svenska kommunalpensionärernas förbund, där du kan resa, umgås och utvecklas tillsammans med gamla och nya vänner. Du får också tillgång till ett starkt försäkringsskydd och förmånliga rabatter. Som medlem bidrar du även till SKPF:s intressepolitiska arbete för Sveriges pensionärer.

Vilken styrka på solkräm?

Vilken styrka bör jag använda på mitt solskydd? Detta beror på tid på dygnet (solens styrka) och din hudtyp, men ju högre desto bättre. SPF6-10 räknas som lågt solskydd, SPF15-25 räknas som medelhögt skydd, SPF30-50 räknas som högt skydd och SPF50+ räknas som mycket högt skydd.

Vad ingår i Folksams gruppförsäkring?

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Relaterade inlägg: