Vad gör en utbildningsledare på en trafikskola?

Vad gör en utbildningsledare på en trafikskola?

Vad gör en utbildningsledare på en trafikskola?

En utbildningsledare är trafikskolans utbildningsansvarige. Utöver att undervisa i den körkortsutbildning som sker i trafikskola ingår i detta ansvar att upprätta trafikskolans undervisningsplaner, anvisa övningsområden och följa/handleda trafikskolans övriga trafiklärare i deras arbete.

Vad är utbildningsledare?

Trafikskolans utbildningsledare har ett totalt ansvar för den utbildning som trafikskolan bedriver. För att bli utbildningsledare krävs en högskolekurs. Ansökan om godkännande som utbildningsledare skall ges in till Transportstyrelsen på en särskild fastställd blankett.

Vad tjänar en utbildningsledare?

36 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad krävs för att bli Trafikskolechef?

Lämplighetsprövningen ska ske med hänsyn till elevernas skyddsintressen och samhällets krav på god förarutbildning i trafikskola. Exempel på belastningar som är särskilt tungt vägande i en prövning för godkännande som trafikskolechef är: trafikrelaterade brott och förseelser.

Vad krävs det för att bli trafiklärare?

Den som vill jobba som trafiklärare behöver ansöka om godkännande hos Transportstyrelsen. För att kunna bli godkänd i en ansökan behöver man bland annat ha körkort, genomgått en trafiklärarutbildning och sedan genomgå Transportstyrelsens lämplighetsprövning.

Är det tillåtet för en person att stå som Trafikskolechef utbildningsledare samt ägare för en och samma trafikskola?

3. Ett tillstånd att driva trafikskola enligt de äldre föreskrifterna gäller som tillstånd enligt dessa föreskrifter. 4. Ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare enligt de äldre föreskrifterna gäller som godkännande enligt dessa föreskrifter.

Hur länge måste man ha körkort för att bli trafiklärare?

Krav för godkännande som trafiklärare ha fyllt 21 år. ha körkort med förarbehörighet B utfärdat inom EES (under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren)

Vad gör man som verksamhetsutvecklare?

Vad gör en verksamhetsutvecklare? En verksamhetsutvecklare arbetar med att stötta projekt och förvaltning när det gäller prioriteringar, arbetssätt och metoder. Det kan handla om att gå in i ett projekt som fastnat eller går trögt för att stötta och se vilka vägar som kan leda framåt.

Relaterade inlägg: