Varför ökar kundfordringar?

Varför ökar kundfordringar?

Varför ökar kundfordringar?

En kundfordran uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst men ännu inte fått betalt av kunden.

Är befarade kundförluster avdragsgilla?

Befarad kundförlust Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran.

Hur bokföra nedskrivning av fordran?

En nedskrivning för en tillgång som inte har varit uppskriven redovisas genom att tillgångskonto för ackumulerade nedskrivningar i kontoklass 1 krediteras och att ett kostnadskonto i kontogrupp 77 debeteras. En återföring av en nedskrivning bokförs på motsatt sätt jämfört med hur en nedskrivning bokförs.

Hur bokföra befarade kundförluster?

Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63. Konstaterade kundförluster som har blivit återvunna bokförs som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39. 3951 återvunna tidigare avskrivna kundfordringar.

Hur kan en konstaterad kundförlust öka årets resultat?

En redovisningsenhet får återjustera den utgående momsen avseende konstaterade kundförluster men får inte återjustera utgående moms avseende befarade kundförluster. Intäkter för återvunna kundförluster räknas som momspliktig försäljning vilket innebär att utgående moms skall redovisas för återvunna kundförluster.

Relaterade inlägg: