Vilken grad har Marinchefen?

Vilken grad har Marinchefen?

Vilken grad har Marinchefen?

Ewa Ann-Sofi Skoog Haslum, född Skoog i Hovs församling i Kristianstads län, är en svensk sjöofficer (konteramiral) som sedan 2020 är Sveriges marinchef. var hon vicerektor vid Försvarshögskolan. I samband med att hon tillträdde som vicerektor blev hon Sveriges första kvinnliga flaggman.

Vad gör man i flottan?

Sjöstridsflottiljerna genomför insatser mot mål såväl på, över som under havsytan, i kustnära farvatten och på öppet hav. De har också förmåga till minröjning och kontroll av havsområde samt skydd av sjöfart och fiske.

Vad heter chefen för marinen?

Ewa Skoog Haslum tillträdde som marinchef för drygt ett år sedan och har dessförinnan haft en lång karriär inom marinen. Hon började sin yrkesbana som värnpliktig radiotelegrafist i slutet på 80-talet. Hon har också åren varit vice rektor vid Förvarshögskolan.

Vad tjänar en konteramiral?

46 100 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är marknadsmässig lön?

Som medlem hos oss kan du få hjälp med lönestatistik och få en bild av vad som är en marknadsmässig lön. Förbundets generella rekommenderade ingångslön är 30 000 kronor. Lönemässigt kan det finnas snåla respektive generösa arbetsgivare. Region, bransch och inte minst tidigare erfarenhet spelar också in.

Relaterade inlägg: