Hur mycket får en trailerdragare väga?

Hur mycket får en trailerdragare väga?

Hur mycket får en trailerdragare väga?

Summan av bilens totalvikt + släpets totalvikt får inte överstiga 3500 kg och släpets totalvikt får inte vara högre än bilens totalvikt. Man får aldrig dra ett släp som väger mer än bilens högsta dragvikt. Totalvikten på släpen kan vara högre än dragvikten men inte högre än bilens totalvikt.

Vad är max lastvikt?

Maxlast är den högsta lastvikt bilen är konstruerad för, men inte mer än den är registrerad för. På Vägverkets webbplats kunde man läsa följande: "Totalvikten är summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av största antal passagerare (inte föraren) och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.

Vad väger en Båtvagn?

Släpets totalvikt inte får vara högre än halva bilens tjänstevikt och får maximalt väga 750 kg totalt.

Hur mycket kan du maximalt lasta om du har fyra passagerare som väger 280 kg sammanlagt?

Ja, passagerarnas vikt (men inte förarens) räknas in bilens tillåtna maxlast. Ska du köra med många passagerare i bilen innebär det alltså att du förmodligen inte kan transportera speciellt mycket annan last i bilen. Maxlasten är bilens eller släpvagnens högsta tillåtna lastvikt enligt registreringsbevisen.

Vad menas med begreppet maxlast?

Maximilast. Maximilast är skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt och är den högsta vikten (passagerare och gods) som ett fordon får lastas med.

Vad väger Biltrailer?

Så här har Transportstyrelsen sammanfattat de nya reglerna för dig som tar körkort med B-behörighet: Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3 500 kilo. Du får dra en släpvagn som väger högst 750 kilo i totalvikt.

Hur mycket väger ett båtsläp?

Släpets totalvikt inte får vara högre än halva bilens tjänstevikt och får maximalt väga 750 kg totalt.

Relaterade inlägg: