Hur skarvar man takpapp?

Hur skarvar man takpapp?

Hur skarvar man takpapp?

Spika vådens sidor c/c 20 cm. Montera sedan anslutande takvåder så att de går in med minst 15 cm överlapp över rännvåden. Längsgående skarvar Skarvarna sicksackspikas med 6 cm avstånd med förzinkad pappspik. På ett färdigt tak täckt med takpapp ska det aldrig finnas några synliga spikhuvuden på takytan.

Hur lägger man ut papp?

Du behöver någon typ av lim, som asfaltsklister eller takkitt. Du behöver också pappspik i mängder samt ett par rejäla arbetshandskar. I den här beskrivningen lägger vi våderna horisontellt längs med taket, nerifrån och upp. Takpappen ska läggas direkt på råsponten och dels spikas, dels limmas fast.

Vad skär man takpapp med?

Krokblad PRO är ett mycket kraftigt och effektivt knivblad som används för att skära takpapp eller mattor. Krokbladet är tillverkad av tjock dubbelslipat kolstål med hög kromhalt för högsta effektivitet och lång livslängd. Den smarta dispensern gör att knivbladet passar inuti handtaget på byggkniv 2000.

Hur lägga papp över nock?

Avsluta takpappen på båda sidor intill nocken och täck därefter över med en ca 350 mm bred nockremsa, som klistras med Mataki Asfaltklister. Avsluta papptäckningen i vinkeln mellan tak och vägg. Tätspika med c/c 60 mm. Lägg en ca 350 mm bred remsa ca 150 mm ut över taket och drag upp den ca 200 mm på väggen.

Hur kapar man takpapp?

Skär av den papp som sticker upp över vindskivan. Använd en hobbykniv. Första våden är lagd och nu kan nästa rullas på. Den placeras så att de självklistrande områdena på de olika våderna överlappar.

Relaterade inlägg: