Var kan man få aktiv dödshjälp?

Var kan man få aktiv dödshjälp?

Var kan man få aktiv dödshjälp?

Nederländerna var först med att införa aktiv dödshjälp 2006, därefter följde Belgien och Luxemburg. Även Italien tillåter dödshjälp, och i två amerikanska delstater, Washington och Oregon, får läkare lov att skriva ut dödliga doser läkemedel som patienten får ta själv.

Är det rätt med dödshjälp?

Dödshjälp är enligt svensk lag uttryckligen förbjudet. Regeringen tog ställning i frågan 1997 då man i en skrivelse (dir. 1997:147) klargjorde att läkarnas uppgift är att rädda liv. Det är förbjudet att döda obotligt sjuka eller skadade, också om det sker på patientens begäran.

Får man avsluta sitt liv i Sverige?

Kort uttryckt: patienten får sova tills döden inträffar. Det är däremot i dag inte tillåtet att ge läkarassisterad dödshjälp eller eutanasi, oavsett en döende människas lidande och beslutskapacitet. Den svenska debatten om dödshjälp har gått i vågor sedan 1970-talet.

Varför kan man inte få dödshjälp i Sverige?

Dödshjälp är enligt svensk lag uttryckligen förbjudet. Regeringen tog ställning i frågan 1997 då man i en skrivelse (dir. 1997:147) klargjorde att läkarnas uppgift är att rädda liv. Det är förbjudet att döda obotligt sjuka eller skadade, också om det sker på patientens begäran.

Borde dödshjälp vara lagligt?

Vissa länder tillåter endast assisterat döende, andra tillåter också eutanasi. Många svenska debattörer kan endast tänka sig att införa assisterat döende. Det finns flera skäl att föredra assisterat döende framför eutanasi – inte minst därför att patientens autonomi säkerställs och risken för missbruk minimeras.

Vilka är emot dödshjälp?

Det förs en debatt för- och emot dödshjälp. Ett av förespråkarnas främsta argument är patientens rätt till självbestämmande, motståndarnas att det är fel att döda eller skada en annan människa, att sjukvården inte ska ägna sig åt det.

Relaterade inlägg: