Vad är en Boendekostnadskalkyl?

Vad är en Boendekostnadskalkyl?

Vad är en Boendekostnadskalkyl?

Två stora och viktiga poster i din boendekostnadskalkyl är dina kostnader för bolåneräntor och amorteringar på ett eventuellt bolån. Utöver dessa poster behöver du inkludera dina driftkostnader för att beräkna dina boendekostnader. Hit räknas exempelvis vatten, el, avlopp, underhåll och försäkringar.

Hur mycket ska man betala för boende?

I genomsnitt lägger ett svenskt hushåll runt 26 procent av inkomsten efter skatt på boendet. En gammal tumregel är att man med normal inkomst kan sträva efter att lägga ungefär 30 procent av inkomsten efter skatt på boendet.

Hur gör man en Boendekostnadskalkyl?

Exempel på hur du beräknar boendekostnad per månad För att få fram den exakta månadskostnaden behöver du i dina beräkningar ta hänsyn till detta. Tänk på att räntekostnaden förändras i takt med att du amorterar eller om räntesatsen förändras.

Vad är en driftkostnad?

Alla kringkostnader som du har för att bo i din bostad går under benämningen driftkostnader, till exempel avgiften för vatten, avlopp, värme, hemförsäkring, el och sophämtning.

Hur mycket spenderar svenskar på boende?

I Sverige lägger hushållen i genomsnitt 26,1 procent av utgifterna på boendet. Det är femte mest i hela Europa. För svenskar med låga inkomster är den siffran dock ännu högre. Där står hushållens boendekostnader för nästan hälften, 44 procent, av den totala inkomsten.

Vad räknar man in i driftskostnad?

I driftkostnad för ett hus räknar man ofta kostnader för hemförsäkring, fastighetsavgift, värme, vatten och avlopp, el, sophantering och sotning. Även olika samfällighetsavgifter kan ingå liksom andra kostnader som kopplas ihop med boendet som till exempel larm, underhåll av pool och värmepump.

Relaterade inlägg: