Vad används Plattbärlag till?

Vad används Plattbärlag till?

Vad används Plattbärlag till?

Plattbärlaget används som en kvarsittande form för att på ett rationellt och enkelt sätt uppföra din stomme. Undersidan är slät och färdig för spackling och målning.

Vad är det som håller upp ett Plattbärlag?

Hög måttnoggrannhet tack vare laser. Marknadens bästa kantplåt, (stabil, bäst ihop med RFP, inga stansade hål där de inte behövs) Möjlighet att vara med och påverka i tidiga skeden (konstruktiva lösningar, förenklingar)

Vad är Elnycklar?

En elnyckel är kombination av t ex en eller flera eldosor och ett antal vp-rör som ansluter eldosorna med varandra och till väggens överkant. På planen representeras kombinationen av ett nummer i en cirkel. Kombinationen placeras där linjen från cirkeln ansluter till väggen.

Vad är TT kassetter?

TT-kassetter är utformade som betongdäck med två balkar och används både som mellanbjälklag och takbjälklag. De vanligaste användningsområdena är parkeringsanläggningar och vid byggnationer av industrier, vilka ofta kräver höga laster och bra bärighet.

Vad är viktigt att tänka på inför montage av Utfack när vi tittar på säkerhet?

Utfackningsväggar har ett antal funktionskrav som måste uppfyllas. Väggen skall fungera som skydd mot väder och vind samt vara rationell vid tillverkning och montage. Väggen skall ha tillräcklig styvhet och styrka för att motstå transporter, lyft och yttre påverkan.

Vad är en massiv vägg?

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt. Väggen formgjuts med en slät yta, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete och en finrollad/stålglättad yta. Väggelementet finns i olika tjocklekar.

Relaterade inlägg: