Hur mycket skatt är det på etanol?

Hur mycket skatt är det på etanol?

Hur mycket skatt är det på etanol?

En liter E85 höjs med 8,50 kronor inklusive moms och HVO100 höjs med drygt 6 kronor inklusive moms. Det är samma skatt som för vanlig bensin och diesel. Om dagens priser står sig skulle en liter E85 kosta 25,70 kronor och en liter HVO100 kommer att kosta 30,12 kronor.

Är E85 befriat från skatt?

Etanolinnehållet i E85 är i Sverige i dag befriat från koldioxidskatt och energiskatt. Dock beläggs E100 med alkoholskatt även om den är denaturerad, vilket gör att den fortfarande inte säljs eftersom den blir för dyr.

Är etanol skattebefriat?

De förnybara drivmedlen som säljs på den svenska marknaden i större mängder, biogas, etanol, och biodiesel (FAME), slipper koldioxidskatt och har lägre eller ingen energiskatt. Detta är ett undantag från EUs regler.

Vilka bensinmackar har HVO100?

Neste MY Förnybar Diesel (HVO) finns tillgängligt över stora delar av landet hos våra återförsäljare OKQ8, Energifabriken, Biofuel Express samt Qstar på mer än 270 stationer idag och vi arbetar aktivt tillsammans med våra återförsäljare för att ständigt utöka antalet tankstationer.

Vad kostar en liter HVO100?

Om HVO100 och E85 börjar beskattas med start den 1 januari 2021 kommer priserna vid drivmedelspumparna att vara något helt annat än i dag. Exempelvis kostar HVO100 just nu 17,36 kronor per liter vilket är 1,18 kronor dyrare än vanlig diesel – trots att HVO100 alltså är ett koldioxid- och energiskattebefriat drivmedel.

Relaterade inlägg: