Hur mycket kostar det att kriga?

Hur mycket kostar det att kriga?

Hur mycket kostar det att kriga?

Trots att konflikterna på jorden har blivit färre ökar de militära utgifterna. Totalt lades 1 204 miljarder dollar på vapen och soldater i världen förra året. Det motsvarar 8 250 miljarder svenska kronor, vilket är ungefär tre gånger så mycket som Sveriges BNP samma år.

Vad handlade det 30 åriga kriget om?

Trettioåriga kriget var ett tyskt religionskrig mellan protestanter och katoliker, men kriget stod också mellan den habsburgske kejsaren och de olika furstarna i riket. Med tiden växte konflikten till ett europeiskt storkrig.

Hur gick det för Sverige i det trettioåriga kriget?

På den katolska sidan stod främst det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare. Vid den westfaliska freden 1648 bekräftades Sveriges nyvunna ställning som stormakt i norra Europa.

Vem tjänar på krig?

De är bara USA och Kina som tjänar på ett krig mitt i Europa, medan EU och Ryssland är de stora förlorarna som nu blir underställda USA respektive Kina ekonomiskt och politiskt.

Vilka var med i trettioåriga kriget?

Praktiskt taget alla Europas stater var direkt eller indirekt inblandade i trettioåriga kriget, som utkämpades i Centraleuropa 1618–48. Till krigets omkring tjugofem parter hörde bland annat Tysk-romerska riket, Frankrike, England, Spanien, Österrike, Sverige och Danmark.

Relaterade inlägg: