Vilka försäkringar bör man ha som egen företagare?

Vilka försäkringar bör man ha som egen företagare?

Vilka försäkringar bör man ha som egen företagare?

Försäkra dig själv

  • Arbetslöshetsförsäkring. ...
  • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande som kompenserar för utebliven tjänstepension. ...
  • Olycksfallsförsäkring.
  • Sjukavbrottsförsäkring. ...
  • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.
BE

Vad ingår i en Entreprenadförsäkring?

Vad ingår i försäkringen?

  • Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring. Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. ...
  • Avbrottsförsäkring Avbrottsförsäkring. ...
  • Egendomsförsäkring Egendom. ...
  • Rättsskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkring.

Vilka försäkringar ger företag ett grundläggande försäkringsskydd?

Som företagare betalar du sociala avgifter, antingen som arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. De ger ett grundskydd i form av bland annat sjukförsäkring, folkpension, tilläggspension och arbetsskadeförsäkring.

Vad är en Fullgörandeförsäkring?

Fullgörandeförsäkring under garantitiden omfattar kostnader för att avhjälpa fel och skador som upptäcks under garantitiden. Dessa ska anmälas till Bostadsgaranti senast tre månader efter garantitiden. Beställaren måste kunna visa att entreprenören inte kan fullgöra sitt garantiåtagande.

Vilka alternativ är exempel på moment som vanligtvis kan ingå i en Entreprenadförsäkring?

Företaget kan försäkra sig för eventuella skador på entreprenaden, om verktyg stjäls eller om en brand eller vattenläcka skulle uppstå. Om det inträffar en skada som gör att företaget inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt så ingår ofta en avbrottsersättning.

Relaterade inlägg: