Vad kostar alkohol staten?

Vad kostar alkohol staten?

Vad kostar alkohol staten?

Det har gjorts flera beräkningar på hur mycket alkoholen kostar samhället. I den senaste skattningen för Sverige uppgick kostnaden till 101 miljarder kronor 2019. Beräkningen utfördes av Ramboll på uppdrag av Systembolaget.

Hur mycket kostar alkohol i Sverige?

Kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett år. I vartannat misshandelsfall är alkohol inblandat och ungefär 660 000 av alla vårdbesök är alkoholrelaterade. Under ett år tas 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar ut.

Hur mycket dricker en svensk?

Sedan 2004 då alkoholkonsumtionen var som högst (10,6 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre) har den totala alkoholkonsumtionen minskat i Sverige. Under 2020 var den totala alkoholkonsumtionen 8,46 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.

Varför är alkohol så dyrt i Sverige?

Priserna på Systembolaget avgörs till stor del av att vi har en hög alkoholskatt i Sverige, en skatt som beslutas av riksdagen. Tanken med en hög skatt är att priserna blir högre, vilket begränsar alkoholkonsumtionen och därmed de problem som alkoholen vållar. Tyvärr är alkoholen ett stort folkhälsoproblem.

Är alkohol dyrt?

Alkoholrelaterade kostnader för vård och behandling uppgår till 15 miljarder kronor per år. I siffran ingår kostnader för hälso- och sjukvård 7,4 miljarder, kostnader för socialtjänster 7,5 miljarder, kostnader för företagshälsovård 64 miljoner och kostnader för forskning och prevention 470 miljoner.

Hur många svenskar dricker för mycket?

Åtta av tio vuxna svenskar dricker alkohol, och de allra flesta gör det med måtta. Men ungefär 16 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett riskbruk, det vill säga att de drickermycket och ofta att de riskerar att ta skada, fysiskt, psykiskt eller socialt av sin alkoholkonsumtion (1).

Relaterade inlägg: