Hur dränerar man en krypgrund?

Hur dränerar man en krypgrund?

Hur dränerar man en krypgrund?

Hur sker dräneringen?

  1. Grävning. Först grävs marken bort invid grunden. ...
  2. Grus – Rör – Grus. Ett lager av grus läggs ut, som har dränerande effekt. ...
  3. Fiberduk. På gruslagret läggs en fiberduk. ...
  4. Jord/Grus. På fiberduken kan jord placeras men det bästa är att ha grus hela vägen.

Hur mycket kostar dränering på ett hus?

På ett ungefär kan man räkna med 600-900 kr/timmen, eller 600-900 kr/löpmeter i arbetskostnad. Det innebär att ett hus enligt tidigare exempel, med 40 meter vägg/husgrund som ska dräneras, går på runt 24 000-36 000 kronor i arbetskostnad för dräneringen, vilket blir 16 800-25 200 kr efter ROT-avdraget.. Totalt pris för dränering

Hur mycket kostar dränering av markarbeten?

Enkelt uträknat, om du anlitar hantverkare som kan markarbeten och låter dessa köpa in material för dräneringen (de får ofta rabatter på inköp) kan du räkna med 24 kr per löpmeter dränering (då är även ytterligare tillkomna kostnader, exempelvis resekostnader, inräknade).

Vad är Riktpris på dränering per kvadratmeter?

Cirkapris på dränering per kvadratmeter. Ett riktpris som brukar anges är runt 2500 kronor per kvadratmeter vägg (eller "löpmeter") som ska dräneras (ta in gratis prisuppgifter från dräneringsfirmor via länken).

Hur mycket kostar det att dränera en betongplatta?

Kostnaden per löpmeter, alltså meter yta som dräneras ligger ofta mellan 9 kr. Har du ett hus på 100 kvm, där varje vägg är 10 meter lång blir det alltså 40 löpmeter som ska dräneras (jämför gärna också med kostnaden för att anlägga en betongplatta).

Relaterade inlägg: